Kouvolan Valta kuuluu kansalle ry

1. Arvot

Valta kuuluu kansalle - puolueen keskeisimpiä arvoja ovat vapaus, sananvapaus, omistamisen vapaus, yhtäläinen ihmisarvo, henkilökohtainen koskemattomuus, aito demokratia, avoimuus, rehellisyys, reiluus ja hyväntahtoisuus.Poliittisella kartalla puolue on keskusta-oikeistolainen, mutta haluaa tarjota laajempaa pohjaa koko kansan puolueena nimensä mukaisesti.

2. Pääperiaate

Perustuslain toisen pykälän mukaan valta kuuluu kansalle ja sitä edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Jokaisella ihmisellä täytyy olla mahdollisuus osallistua vaikuttamaan asioista päättämiseen. Kansalaisia täytyy kuunnella ja heillä tulee myös olla oikeus päättää elämästään. 

3. Politiikka

Puolue haluaa tarjota uusia ja raikkaita näkemyksiä poliittiseen vaikuttamiseen, sekä tarjota mahdollisuuksia vaikuttaa suorilla kansanäänestyksillä. Suomen tulee yhtenäisenä kansakuntana päättää omista asioistaan.

4. EU ja ulkopolitiikka

Kansainväliset suhteet ja vapaakauppa ovat Suomelle tärkeät.
Puolue pitää tärkeänä liittoutumattomuutta. EU nykymuodossaan on hylättävä. 

5. Sisäpolitiikka

Puolue pitää tärkeänä, että jokaisella on maassamme turvallista elää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valtio valvoo tai holhoaa kansalaisiaan jopa kyseenalaisin menetelmin.

6. Energia ja maaseutupolitiikka, infrastruktuuri sekä kansallisomaisuus.

Puolue haluaa pyrkiä korkeaan omavaraisuusasteeseen, sekä samaan myös ruoka - ja energiapolitiikassaan. Metsät ja luonnonvarat täytyy pitää Suomessa ja suomalaisilla.
 
 7. Talous, raha ja veropolitiikka

Puolue ajaa VTT Tuomas Malisen mallintamaa talousohjelmaa, jossa tasavero on keskeisessä roolissa, sekä yritysten arvonlisäveron alarajan nostamista 60 000 euroon. Puolue kannattaa yritysten verottamista ainoastaan ulosmaksetun voiton perusteella.

8. Yrittäjät

Puolue haluaa tukea suomalaista yrittäjyyttä. Erityisesti kohteena ovat pienet ja mikroyritykset

9. Julkinen sektori ja digitalisaatio

Puolue haluaa vähentää raskasta byrokratiakoneistoa ja sääntelyä. Digitalisaation ei tule puuttua ihmisen yksilönvapauteen ja jokaisen tulee saada pitää omat tietonsa yksityisenä.

10. Ympäristöpolitiikka

Puolue suhtautuu kielteisesti ilmastonmuutoshysterian aiheuttamaan kansalaisten painostamiseen ja rahastamiseen. Tärkeitä arvoja ovat luonnon säilyttäminen puhtaana ja uusien energiaratkaisujen kehittäminen ja tutkimus.

11. Koulutus, oikeuspolitiikka sekä media

Puolue korostaa, että tiede täytyy olla riippumatonta. Kyseenalaistaminen ja kritisointi on tärkeää.Taiteessa ja kulttuurissa ensisijaisesti tärkeää on kansallistunnon korostaminen.

12. Maahanmuuttopolitiikka

Puolue pitää tärkeänä, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on kaikin puolin lainmukaista ja hallittua. Puolue ei hyväksy Eurooppaan, saati Suomeen kohdistuvaa massasiirtolaisuutta ja jopa yhteiskuntarauhaa uhkaavaa ohjelmallista väestönvaihtoa.

13. Puolustuspolitiikka

Suomen tulee olla rauhan ja puolueettomuuden esimerkkimaa, joka kaikissa tilanteissa kykenee ylläpitämään uskottavaa maanpuolustusta