Kouvolan Valta kuuluu kansalle ry

Yhdistys on perustettu joulukuussa 2021 tukemaa Valta Kuuluu Kansalle - puoluetta, jossa hallituksen jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi virallista perustajajäsentä sekä kolme varajäsentä. Kaikki jäsenet asuvat Kouvolan alueella.


Tarkoitus on pyrkiä verkostoitumaan muiden yhdistysten sekä samanlaisia arvoja ajavien ryhmien ja ihmisten kanssa. Yhdistys toimii myös alue, kunnallis - ja eduskuntavaalien ehdokkaiden asettelussa, järjestelyissä ja muissa puolueen paikallista politiikkaa ajavissa tarkoituksissa.


Lisäksi yhdistys pyrkii luomaan suhteita paikallisiin yrityksiin ja ruuantuottajiin jotta omavaraisuus teemaa saadaan tuotua esille.